Välkommen till vårt årsmöte 2021-Stockholmssektionen - Svenska Fjällklubben

english

  • Svenska Fjällklubben

Välkommen till vårt årsmöte 2021

Kallelse årsmöte Stockholmssektionen
Datum   2021-02-16,  19.00-21.00
Plats      Telefonmöte, ring 08-5577 5577 och anslut med inloggningskod 4811.

Förslag till Dagordning

1.  Mötet öppnas
2. Val av årsmötes ordförande
3.  Val av årsmötes sekreterare
4.  Upprättande av röstlängd
5.  Fastställande av dagordning
6.  Val av rösträknare
7.  Val av justeringspersoner
8.  Mötets behöriga utlysande
9.  Verksamhetsberättelse
10.  Bokslut
11.  Revisionsberättelse
12.  Styrelsens ansvarsfrihet
13.  Val av styrelse
       ¤ Ordförande 2 år
       ¤ Ledamot 1 år
       ¤Ledamot 2 år
14.  Val av suppleant(er) 1 år
15.  Val av revisorer
       ¤ Revisor 1 år
       ¤ Revisor 1 år
16.  Val av valberedning 1 år
17.  Fastställande av årsavgift: O kr
18.  Övriga frågor
19.  Mötet avslutas

Välkommen
Claes Ljungqvist
Ordförande Stockholmssektionen

Detaljer

Startar 2021-02-16 19:00
Slutar 2021-02-16 21:00
 

Partners

Hilleberg
Lundhags
Fjällfararnas Gröna band
Fjällfararnas Vita band

english