Till Fjälls, årsbok - Svenska Fjällklubben

english

  • Svenska Fjällklubben

Till Fjälls

Svenska Fjällklubbens årsbok Till Fjälls har utkommit sedan 1929.

Genom åren har många av Sveriges ledande friluftsskribenter och -fotografer publicerat sina verk i Till Fjälls. Från att ha varit en renodlad årsbok utkommer Till Fjälls nu endast vartannat år. De flesta äldre årgångar är slutsålda men från slutet av 70-talet finns det fortfarande enstaka årgångar kvar i lager.


Till Fjälls 2022-2023Arsbok 2023 Kungsleden

Kungsleden
sommar och vinter
Abisko – Hemavan

Innehåll
Förord: Stig Persson
Kungsleden "The kings of all trails": Håkan Stenlund
Historisk bakgrund: Tony Järlström
Kungsleden idag: Göran Wallin
Stugor och stugvärdar: Göran Wallin
Fjällstationerna: Annika Reuter
Vuonatjviken/Bäverholmen: Maria Söderberg
Naturum: Ulrika Krebs, Thomas Öberg, Göran Wallin, Lars Mattson, 
Vandrare och skidåkares berättelser: Göran Wallin, Lars Mattsson, Fredrik Neregård
Fjällräddningen: Tony Järlström
Finansiering och skötesel: Göran Wallin
Samisk kultur – rennäring kontra besöksnäring: Kent Lidman, Kent Lidman
Kungsleden i framtiden: Jenny Lindman Komstedt


Till Fjälls 2020-2021Handbok Vinterturer

Handbok för vinterturer

Innehåll
Förord: Peter Jakobsson
Kläder och utrustning vintertid: Andreas Broberg
Vinterturens grunder: Andreas Broberg och Stefan Olausson
Förebygga olyckor: Stefan Olausson
Navigation vintertid: Stefan Olausson
Organisera förflyttning av grupp: Stefan Olausson
Olyckor och omhändertagande vintertid: Stefan Olausson
Bygga bo i snö: Andreas Broberg

 

 


Till Fjälls 2018-2019Handbok for fjalledare

Handbok för fjällledare

Innehåll
Förord: Jan Lundhag
Ledarskap samt Ledarskap i fjällmiljö: Gunilla Ericsson
Att planera fjällturer med deltagare: Sofie Werner
Turteknik: Lars Svanerud
Gruppdynamik: Erik Casselbrant
Målgrupp barn och unga: Gunilla Ericsson
Icke ledarledda turer och dess behov av ledarskap: Jan Lundhag
Orientering: Stefan Rönnqvist
Fjällsäkerhetsrådet, syfte och historik: Pelle Andersson

 

 


TillFjalls201617OmslagTill Fjälls 2016–2017

Katterjaurestugan

Innehåll
Förord; Christian Almgren & Jan Lundhag
Svenska fjällklubbens stuga vid Gátterjávris: Christian Almgren & Jan Lundhag
Ur Katterjaureområdets rika historia: Agge Theander
När järnvägen och Katterjåkk växte fram: Agge Theander
Nordkalottvägen: Agge Theander
Th. S. Gudjohnsen och hans unika handskrivna arv till Svenska Fjällklubben: Christian Almgren
Till fjälls i Skjomen: TH. S. Gudjohnsen
Om namn i Skjomen: Christian Almgren
Klubbstugan ur Kirunasektionens synvinkel: Lennart Jonasson
Våra stugfogdar: Agge Theander
Skotertrafiken i fjällområdet: Anders Morell
Turtips kring klubbstugan: Agge Theander
Klubbstugans framtid: Jan Lundhag

Artiklar

Tore Abrahamsons artikel (427 KB) i Till fjälls 1990–92, Vägvisare och vandringsmän

Om TH. S. Gudjohnsen och stugan från


SFK Till fjalls 2014 15Till Fjälls 2014–2015

Fjällen i konsten

Innehåll
Förord: Lars Torsten Eriksson
Fjällmåleriets internationella rötter: Göran Hultén
Fjället som form, färg och känsla: Ted Chikasha
Mina fjällmarker: Ingegerd Möller
Fjället som akvarell: Lennart Forsling
Mitt Kuoddujaure: Göran Hultén
Fjällen som textila uttryck: Britta Marakatt-Labba
I rörelse med naturen: Katarina Pirak Sikku
Film i höga berg: Aleksander Kwiatkowski
Att fotografera är ett äventyr i fjällen: Annette Seldén
Norrsken: Peter Rosén
Måste bara ha en Ragnar Johansson: Lars J Hultén
Konsten att få råd med fjällkonst: Lars-Åke Johnsson
Fjällens former: Lars Thulin
Fjällen som flammande eld och tyst kalligrafi: Hans-Olov Utsi     


SFK Till fjalls 2012 13Till Fjälls 2012–2013

Sommarland och Högfjäll
Badjelánnda och Sulidälbmá

Innehåll
Gränsövergångar Padjelanta-Norge: Hans Pettersson
Sulitelmas isar: Per Holmlund
Det är aldrig för sent: Tore Abrahamsson
Strövtåg i Padjelantas fågelmarker: Lars Åke Johnsson
Novis i Padjelanta: Arthur Lindroth
Väster om de stora sjöarna: Hans Törnsäter
Padjelanta nationalpark – samiskt kulturlandskap: Apmut Ivar Kuoljok
Studentdräng på Padjelanta: Bo Lundmark
Det högre landet: Claes Grundsten
Badjelánndas rika och unika flora: Thomas Strid
Sulitelma – en lynnig skönhet: Karl Erik Larsson


SFK Till fjalls 2010 11Till Fjälls 2010–2011

Det var i Jämtland den svenska fjällturismen började

Innehåll
Tillbaka till rötterna. Av Jämtlandssektionen och om Jämtlands landskap.
Tankar om Jämtland – Jan Lundhag
I fjällturismens barndom – Ann-Marie Tottie
Carl Wiström har bestigit samtliga toppar i Jämtland – Carl Wiström
Svenska Fjällklubbens Kämtlandssektion – Hans Mikaelsson
Varför älskar vi fjällen – Ulf Söderberg
Stunder att minnas – Bengt Engdahl
Ekoturism – Maria Kjellström
Syltraversen – Kicki Eriksson
Jämtland – friluftsutrustningens mecka – Bosse Hilleberg
Blanktjärn på is... och om att bada naken på fjället – Sara Thoursie
Jämtlandsfjällen med barn – Carl Wiström
Utemagasinets äventyrliga resa från Skåne till Jämtland – Marion & Bo Areng
Min optimala fjällupplevelse – Johan Ranbrandt
Konstnärer ser på det jämtländska fjällandskapet – Lennart Forsling
Zanskar 1975 – en oväntad vandring – Åke Hedlund
När fantasin sätter gränsen – Elin Engerström
Framtidsbilder – Jörgen Wikström


till fjalls2008sTill Fjälls 2008–2009

Fjällen berör

År 1909 inrättades de första nationalparkerna i Sverige. Tanken var att värna områdena för all framtid. Denna årgång av Till Fjälls har naturskydd som tema. Centralt står sambandet mellan våra starka upplevelser i fjällen och naturen i dess ursprunglighet – med rik biologisk mångfald och ofta höga kultuvärden. Naturskyddet är en förutsättning för bevarande av denna rikedom för framtida generationer. Här finns artiklar som ger såväl nordiska som globla perspektiv där bland annat den känsliga miljöm i polarområdena fokuseras. Historiken kring naturskyddssträvanden och den framväxande tanken på nationalparker belyses i ett par artiklar, liksom hur samernas verksamhet påverkas i nationalparkerna. Avslutningsvis ges en återblick från Svenska Klätterförbundets ungdomstid, efter separationen från Fjällklubben för 35 år sedan. 

 

 


Äldre årsböcker

 

Årsböcker till salu

tf.2005.s.jpg2005–2007
Kebnekaise


2003–2004
Vildmark i norr


2001–2002 
Svenska Fjällklubben 75 år


1999–2000 
På klippa snö och is

1997–1998 
Patagonien och Eldslandet

1996 
En dag Till Fjälls

1994–1995 
Bilder av Sarek

1992–1993 
Skjomen och Riksgränsfjällen


1990–1991 
Vägvisare och vandringsmän


1988 
Tema: nationalparker


1987


1986

1984–1985

1982–1983

1980–1981

1978–1979

1977

1975–1976


1973–1974


1972


1971

 

Den som är medlem kan beställa ur hela lagret, den som inte är medlem erbjuds ett mindre urval.
Vi har även satt ihop fyra attraktiva uppsättningar omfattande fyra årsböcker till det facila priset av 100 kr. Porto tillkommer på samtliga priser.

1. 1972, 1978–79, 1980–1981 och 1982–1983
Mycket vandring 
   
2. 1977, 1984–85, 1999–2000 och 2001–2002
Fjällklubbens 50- och 75-årsjubileum, mycket klättring och berg 
   
3. 1986, 1987, 1996 och 2003–2004
Vandring, blandat 
   
4. 1988–1989, 1992–1993, 1994–1995 och 1997–1998
Nationalparker, särskilda områden
 

Partners

Hilleberg
Lundhags
Fjällfararnas Gröna band
Fjällfararnas Vita band

english