Välkommen till fjället, Svenska Fjällklubbens tidning.  
I denna Internetutgåva samlas ett urval av artiklar från den "riktiga" tidningen, som kommer ut fyra gånger om året och skickas ut till samtliga medlemmar. Här finner du artiklar som sträcker sig från det senaste numret (2/07) och ända tillbaka till nummer 2/97
From. nummer 4/06 kan du under medlemssidorna även ladda ner tidningen som pdf-fil.

Här finns också fjällklubbens första tidning, SFK nytt nummer 1 som gavs ut november 1956. Läs artikeln "varför inte en klubbtidning fjället 50 år" för mer information om vår tidnings historia.

Utgivare   Svenska Fjällklubben, ISSN 1104-6503
Upplaga 1900
Ansvarig utgivare Eva Selin © Svenska Fjällklubben
Redaktion Lars Ilshammar, Kerstin Göras, Sven-Erik Wahl, Ingemund Hägg, Gunilla Löfgren
Illustrationer Mart Nyman
Redigering & layout Maria Wiklund, Per Klingbjer
Annonser
Prenumerationspris 160 :-/år i Sverige
210 :-/år till utlandet
Lösnummer: 40 :- exkl. porto.
Tidigare nummer: 20 :- exkl. porto.
Hel årgång
(4 nr.):
50 :- exkl. porto
 
Utgivningsplan för fjället 2007

Nr   Manusstopp   Utgivningsdag
1 12 januari 23 februari
2 2 april 18 maj
3 3 september 19 oktober
4 22 oktober 7 december

Material till fjället sänds till:
Lars Ilshammar
Kungsklippan 20, 9tr
112 25 Stockholm

Tel: 070-677 47 75
e-post:

From. 1/9
Kungsholms Kyrkoplan 2 
112 24 STOCKHOLM
Material till klubbnytt sänds till
Nästa nummer utkommer 19 oktober 2007. 
Annons och manusstopp 3 september 2007.


Klicka på respektive bild för att komma vidare.


fjället 2/07


fjället 1/07

fjället 4/06


fjället 3/06


fjället 2/06

fjället 1/06

fjället 4/05

fjället 3/05

fjället 2/05

fjället 1/05

fjället 4/04

fjället 3/04

fjället
2/04

fjället 1/04
fjaellet 4-03
fjället 4/03
fjaellet 2-02
fjället
3/03
fjaellet 2-02
fjället
2/03
fjaellet 2-02
fjället
1/03
fjaellet 2-02
fjället
4/02
fjaellet 2-02
fjället
3/02
fjaellet 2-02
fjället
2/02
fjaellet 1-02
fjället
1/02
fjaellet 4-01
fjället
4/01
fjaellet 3-01
fjället
3/01
fjaellet 2-01
fjället
2/01
fjaellet 1-01
fjället
1/01
fjaellet 4-00
fjället
4/00
fjaellet 3-00
fjället
3/00
fjaellet 2-00
fjället
2/00
fjaellet 1-00
fjället
1/00
fjaellet 4-99
fjället
4/99
fjaellet 3-99
fjället
3/99
fjaellet 2-99
fjället
2/99
fjaellet 1-99
fjället
1/99
fjaellet 4-98
fjället
4/98
fjaellet 3-98
fjället
3/98
fjaellet 2-98
fjället
2/98
fjaellet 1-98
fjället
1/98
fjaellet 4-97
fjället
4/97
fjaellet 3-97
fjället
3/97
fjaellet 2-97
fjället
2/97

SFK Nytt 1/56
Fjällklubbens första tidning


Hem

Senaste

Smultron

Kontakt
Sidansvarig
SFK webb

Svenska Fjällklubben
Sidan uppdaterad
2007-08-17