Bilder från invigningen av Katterjaurestugan - Svenska Fjällklubben

english

  • Svenska Fjällklubben

Bilder från invigningen av Katterjaurestugan

 Från Till Fjälls 1933

 klubbstugan 5
 Katterjaurestugan 24 juli 1932                                                                          T. Dahlöf fot.

De olika stadierna under året 1931 i Katterjaurestugans utveckling från en ruin av en rallarestuga till en praktiskt inredd, modärn klubbstuga för Svenska fjällklubben ha skildrats i Till Fjälls 1932, där illustrationerna ge oss målande bilder såväl av transformationen som de transformerande krafterna.

I slutet ay juli 1931. då larven utvecklats till fjäril, ansågs tiden mogen att taga ovanstående bild, som återger stugan på invigningsdagen den 24 juli. Det var en sen vår. ännu långt in i juli åkte man skidor i den härliga terrängen runt vår stuga. Isen på Katterjaure låg ännu till största delen kvar den dag då stugan invigdes; först ett par dagar senare bröt den på allvar upp.

Terrängen var genomdränkt av vatten. Myggen tyckte livet var härligt att leva och läto oss andra känna av deras levnadslust. Våra kamrater i Kiruna hade slitit hela vintern och våren, men nu nalkades belöningen för mödorna; stugan var färdig och kunde högtidligen tagas i bruk. Från Stockholm, Halland och Västerbotten kommo kamrater i klubben, som förenade sig med vår talrikt representerade Kirunasektion. Ännu natten mot söndagenvoro flera av dessa ivrigt sysselsatta med byggnadsarbeten; taklagsölet för det senast uppförda huset kunde begynna vid 2-tiden på morgonen, varetter de trägna arbetarna kunde sola sig på toppen av Nordalsfjället och svalka sig i isvaken i Katterjaure.

 klubbstugan 6
 Katterjokk juni 1932. I bakgrunden Vuvitaspakte                                                T. Dahlöf fot.

På e. m. samlades alla deltagarna till en middag, vars make ej dittills avätits i klubbstugan. Så uppdukades t. ex. ej mindre än 4 olika märken av får i kål. Skattmästarens medförda förråd ay ett gott vitt bordsvin var hart när outtömligt, och desserten bestod av nästan så många slags burkfrukt eller torkad frukt som deltagarna i måltiden. Efter ett invigningstal av ordföranden hyllades ingenjör E. Nilsson, stugans initiativtagare och allt i alla, såväl av klubben som Kirunasektionen och arbetslaget. Från klubbens styrelse fick han mottaga en silverbägare med inskription och prydd med klubbmärket. Stämningen var god och timmarna gingo alltför fort för dem, som med kvällståget måte återvända till Kiruna. En del medlemmar övernattade i stugan för att följande dag vandra söderut i riktning mot Sjangeli och Abiskopure.

Följ Svenska Fjällklubben

Följ Svenska Fjällklubben på Facebook Följ Svenska Fjällklubben på Instagram

Partners

Hilleberg
Lundhags
Fjällfararnas Gröna band
Fjällfararnas Vita band

english