Anarisolyckan – meteorologiska orsaker - Svenska Fjällklubben

english

  • Svenska Fjällklubben

Anarisolyckan – meteorologiska orsaker

anaris1


Analyskarta från kl. 01.00 svensk tid den 23 februari 1978. Gruppen med sex deltagare samt tre andra skidturister sover i Lunndörrsstugan. Ett högtryck har sitt centrum över nordvästra Dalarna med svag vind i Härjedalen och Jämtland. Lufttrycket stiger men väster om Sydnorge faller trycket på grund av ett annalkande lågtryck. Det är molnfritt och mellan –20 och –30 grader. (Analyskarta från SMHI:s arkiv)

anaris2

Väderläget 12 timmar senare. Gruppen startade på morgonen i svag vind och klart och kallt väder. Temperatur –16 grader. Lufttrycket faller alltmer på Norska havet och isobarerna packas över Sydnorge där det blåser hård vind i högfjällen. Lufttrycket har nu börjat falla även på svenska sidan. Vädret har varit gynnsamt men kallt med svag eller måttlig sydvind men det är nu den snabba vindökningen kommer. Den kalla och stabila luften sätts i rörelse, faller över läsluttningar och accelererar. I trånga dalgångar ökar vinden ytterligare av venturieffekten. Stormen kommer överraskande. Snart kommer de tre andra som från Lunndörrsstugan gör en dagstur runt Stor-Gröngumpen. (Analyskarta från SMHI:s arkiv)

Från Åreskutan och från Vålådalen såg man hur fjälltopparna började ryka av ett kraftigt snödrev orsakat av vinden. Rykande snötoppar är ett varningstecken. Samtidigt var det vindsvagt i lågterrängen och sol. Snödrevet arbetade sig ner mot lågterrängen. I detta fall tog det ca 3 timmar men det kan gå snabbare. Denna vädersituation är farlig: mycket kall stagnerad luft i ett högtryck som bryts ner och ersätts, i det här fallet, av vind omkring syd med snabb, kraftig och oväntad vindökning.

anaris3

Fredag morgon den 24 februari. Det blåser fortfarande hårt på kalfjället men vinden har sakta avtagit. Temperaturen i området är mellan –10 och –15 grader. Det är nu mulet med snödrev och ett område med snöfall närmar sig. Åtta ungdomar är döda och en klarade sig, svårt förfrusen. (Analyskarta från SMHI:s arkiv)

Håkan Hultberg är meteorolog och håller i Fjällklubbens fjällväderkurser.

 

Partners

Hilleberg
Lundhags
Fjällfararnas Gröna band
Fjällfararnas Vita band

english