Ordförandes kommentar till Grönlandsresan - Svenska Fjällklubben

english

  • Svenska Fjällklubben

Ordförandes kommentar till Grönlandsresan

Med anledning av att vi fick en del ifrågasättanden kring den utannonserade Grönlandsresan hade styrelsen ett extra möte. Läs vår ordförandes kommentar.

 Ordförandes kommentar efter ytterligare ett styrelsemöte avseende en planerad vandringstur på Grönland i september med Svenska Fjällklubben

Styrelsen fick en förfrågan från ett par av våra kursledare om fjällklubben var intresserad av att de anordnade en vandringstur på Grönland för medlemmarna.

En vandringstur av den digniteten är inget en enskild normalt varken kan planera eller genomföra. Jag är mycket stolt över att vi har den kompetensen inom föreningen. Svenska Fjällklubben SFK bedriver i princip all sin verksamhet i Svenska fjällvärlden (därav vårt namn) men vi har också ett historiskt intresse av personer som på olika sätt har kopplingar till klubbens historik. Att följa spåren efter Nordenskiöld, Nansen och varför inte Hamberg är av stort intresse för många av klubbens medlemmar. Det är makalösa berättelser från dessa äventyrare som även ger oss kunskaper om Arktis och fjällens miljöer och utmaningar. I en tid av klimatförändringar är det viktigt att bredda sin förståelse och lägga till ett historiskt perspektiv. På så sätt kan vi alla bli ambassadörer för att förmedla de hot och den press som vår miljö är utsatt för.

Klubbens fjällmiljöpolicy har sin grund i betydelsen av kunskap och en förståelse för de processer som sker, med eller utan mänsklig påverkan. Idag lever vi långt utöver det resursutrymme som finns både vad gäller råvaruutnyttjande och utsläpp i atmosfär och vatten. Våra inköp av tält, sovsäckar, flerfunktionsplagg och våra resor till upplevelserna är en del av detta. Var och en har att göra sina egna bedömningar av vilka avtryck det ger på klimat och miljö. Ju mer kunskap och förståelse kring frågorna desto både lättare och svårare blir det att ”göra rätt”.

Svenska Fjällklubben är ingen researrangör, däremot anordnas aktiviteter på olika platser som har sin grund i aktiva medlemmar som gärna delar med sig av sin kunskap. Till alla aktiviteter är det upp till den enskilda medlemmen att själv ombesörja sin resa. Sällsynt erbjuds aktiviteter även utanför skandinaviska fjällkedjan. Med ökat avstånd till resmålet för aktiviteten kan själva resan till platsen ta en allt större del av den miljöbelastning som följer av allt det vi gör. En resa till Grönland är praktiskt inte genomförbar utan att nyttja flyg, även om det naturligtvis är upp till den enskilda att söka finna en ”klimatsmart” sjötransport. En tur och returresa motsvarar i klimatpåverkan ungefär en femte- till en sjättedel av medelsvensson årliga klimatutsläpp. Det är betydande, men måste ändå vara upp till den enskilda att avgöra. Styrelsen har diskuterat i vilken mån klubben via sina stadgar är förhindrade att stå som arrangör av aktiviteter där deltagarna har svårt att delta utan att nyttja flyg. Då det är en så pass sällan förekommande aktivitet finner styrelsen att Grönlandsvandringen kan genomföras i klubbens namn för medlemmarna.

Miljöfrågorna är komplexa och inte helt lätta för den enskilda att sätta sig in i. Möjligen ska vi hållbarhetsmärka våra aktiviteter framöver för att hjälpa medlemmarna att göra ett personligt val utifrån egna förutsättningar.

 

Med vänlig hälsning

Peter Jakobsson

Följ Svenska Fjällklubben

Följ Svenska Fjällklubben på Facebook Följ Svenska Fjällklubben på Instagram

Partners

Hilleberg
Lundhags
Fjällfararnas Gröna band
Fjällfararnas Vita band

english