Rapport från fjället – Fortsättningskurs vinter - Svenska Fjällklubben

english

  • Svenska Fjällklubben

Rapport från fjället – Fortsättningskurs vinter

Deltagare på tur

Jag utbildar mig till fjälledare dels därför att jag vill lära mig hur jag på ett säkert sätt tar mig fram på fjället under alla årstider och hanterar svåra situationer.

Jag tänker använda mig av kunskaperna för egna turer men har även ambitionen att kunna leda och ordna turer för Fjällklubben och framöver även för andra uppdragsgivare som en trevlig bisyssla. På fortsättningskurs vinter fick vi lära oss mycket om hur man gör olika typer av bivacker i snön. Dels planerade bivacker som tar lite längre tid som t.ex. igloo och snöka men även olika typer av nödbivacker som går snabbt att gräva för att komma i skydd. Vi övade också på kamraträddning i samband med snöskred eller lavin. Här fick vi använda tranciever och sond för att hitta de som förolyckats.

Vi övade också mycket navigering på fjället. Det är mycket som är annorlunda på vintern och många ledstänger som bäckar och stigar syns inte och även naturens konturer ändras, så man får navigera på lite annat sätt. Vi övade såklart också på att leda gruppen i olika situationer.

Ett tydligt ledarskap och att kunna hantera olika situationer på ett säkert sätt och ta hand om sina gäster är det hela utbildningen går ut på. Jag kommer ta med mig mycket från denna utbildning och använda mig av det under egna turer för att öva mig inför nästa steg som är examineringen för att bli färdig fjälledare.

Jag siktar på att ta examen på sommardelen i juli och helårsexamen nästa vinter.

Närmast på tur blir det några dagar uppe i Abisko vid påsk.

 

Text och foto: Johan Messing

Följ Svenska Fjällklubben

Följ Svenska Fjällklubben på Facebook Följ Svenska Fjällklubben på Instagram

Partners

Hilleberg
Lundhags
Fjällfararnas Gröna band
Fjällfararnas Vita band

english