Välkommen till Svenska Fjällklubbens Årsstämma 2019 - Svenska Fjällklubben

english

  • Svenska Fjällklubben

Välkommen till Svenska Fjällklubbens Årsstämma 2019

Lördagen den 30 mars är det dags för årsstämma.
Här hittar du inom kort information om kvällen, års- och verksamhetsberättelse, samtliga motioner och styrelsens förslag som kommer att behandlas.


Samtliga medlemmar i Svenska Fjällklubben kallas till ordinarie klubbstämma 2019

Tid: Lördagen den 30 mars 2019, klockan 17.00.
Plats: Klubblokalen Johannesfredsvägen 7, 4 tr. Bromma

Program

16.30 Dörrarna öppnas
17.00 Klubbstämmoförhandlingar

Varmt välkomna!

Fullständig kallelse till årsstämman

pdfKallelse till Årsstämman 2019

Års- och verksamhetsberättelse samt ekonomi

pdfÅrs- och verksamhetsberättelse

xlsxEkonomisk balansrapport för verksamhetsåret 2018

Valberedningens förslag på styrelse för kommande verksamhetsår

pdfValberedningens förslag

Inkomna motioner

pdfMotion - Översyn av stadgar

pdfMotion- Sektionernas representation i Klubbstyrelsen

pdfMotion - Sista vilan på fjället

Styrelsens förslag till årsstämman

pdfInrättande av Alkoholpolicy

pdfInrättande av Policy mot kränkande särbehandling

pdfInrättande av Hedersmedlemskap 2019

pdfInrättande av Fjällmiljöpolicy

 

 

Följ Svenska Fjällklubben

Följ Svenska Fjällklubben på Facebook Följ Svenska Fjällklubben på Instagram

Partners

Hilleberg
Lundhags
Fjällfararnas Gröna band
Fjällfararnas Vita band

english