flag_en flag_de flag_fr sami.gif

Svenska Fjällklubben är en ideell förening som bildades 1927. Idag är det en rikstäckande organisation med ca 1500 medlemmar. Klubbens medlemmar är vandrare, klättrare och skidåkare och alla delar vi ett intresse och engagemang för fjällvärlden.

utsikt_midnattssolen.jpg

 

Fjällpolicy

"Svenska Fjällklubben verkar för en vidgad kännedom om fjällvärlden och en ökad respekt för dess kvaliteter och naturvärden." I enlighet med denna formulering ur klubbens stadgar har en fjällpolicy utarbetats som en riktlinje för vårt agerande utåt. Målsättningen för klubben är att främja ett friluftsliv i fjällen som är hänsynsfullt mot naturen.


Skydda fjällnatur och vildmark

Våra viktigaste uppgifter är att arbeta för skyddet av fjällnatur och orörda fjällområden, och fjällsäkerhets- och utrustningsfrågor. Det sker främst genom föredrag, kurser, egna publikationer och utåtriktad verksamhet av olika slag. Vi har även en möjlighet att framföra våra synpunkter som remissinstans för statliga utredningar i fjällfrågor.

 

Klubbens dåvarande ordförande Dag Hammarskjöld formulerade för femtio år sedan:

 

Det är också en tillgång - och en tillgång som ter sig omistlig

- att ha kvar ett stycke land, där vi återfinna 'vid pipande myggors dans den

tid som före människan fanns' (ur Till fjälls 1946).

 

 

Något som idag känns än mer angeläget att arbeta för.

 

 

Verksamhet

Fjällklubben har tre till fyra möten per år då medlemmarna träffas i ett större sammanhang. Vi bjuder in föreläsare för bildvisning och föredrag. Medlemsmötena äger i regel rum i Stockholm. Som medlem i klubben finns en möjlighet att ansluta sig till en av klubbens lokala sektioner. Förutom trevlig samvaro erbjuder sektionerna ett omfattande program med fjällturer både vinter och sommar, utflykter och sektionsträffar med föredrag och bildvisning.


Fjällklubbens sektioner är:

Bergslagssektionen

Gävle-Dala
Göteborgssektionen
Jämtlandssektionen
Kirunasektionen
Skånesektionen
Stockholmssektionen
Östgötasektionen

vagvisare.jpg

 

Medlemstidning och årsbok

Medlemstidningen fjället och årsboken Till Fjälls ingår som medlemsförmån för både helbetalande och ungdomsmedlem.

 

Fjället utkommer med fyra nummer per år. Det är en mötesplats för oss klubbmedlemmar. Här finns intressanta artiklar om fjällturer, olika områden som kan vara värda att besöka, utrustning, proviant och säkerhet. I tidningen förs också aktiva debatter över aktuella ämnen som rör allt från naturskydd till friluftsliv.

 

Till Fjälls har utkommit i oavbruten följd sedan 1929. Den ges ut vartannat år och har under de senaste 20 åren ofta koncentrerats kring olika teman. Många äldre årgångar finns fortfarande att köpa i vårt bibliotek.

 

 

Klubbrummet och klubbstugan

Fjällklubbens klubbrum ligger i Hässelby i Stockholm, ett par kvarter från tunnelbanan. Här ges tillfällen att låna böcker ur vårt omfattande bibliotek med bergsböcker från när och fjärran. I klubbrummet finns även möjlighet att övernatta.

 

omsfk3.jpg

Fjällklubbens stuga ligger mycket vackert alldeles söder om Riksgränsen vid Katterjaure. Stugan har fjorton sängplatser och är öppen för medlemmar med medföljande gäster.

 

Moderklubben
Jämtland
Sektion Syd
Stockholm