flag_en flag_de flag_fr sami.gif
Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Delar du vårt intresse för fjällen?

Då är du välkommen att bli medlem i

Svenska Fjällklubben

 
 
Klubbens ändamål är att främja sund fjällsport och verka för vidgad kännedom om fjällvärlden och ökad respekt för dess kvaliteter och naturvärden.
 
utsikt.jpg

Som medlem i Svenska Fjällklubben får du bland annat följande:


    • Tidningen Fjället 4 nummer/år
    • Möjlighet att deltaga på klubbens möten och kurser
    • Årsboken Till Fjälls som utkommer vart annat år
    • Rabatt på friluftsutrustning och kartor/böcker hos följande butiker

Alewalds

Kartbutiken

Naturkompaniet Gävle

Skidcenter Åre Björnen

    • Möjlighet att låna klubbstugan i Katterjaure

Den som har intresse för fjällsport och fjällvärlden samt ställer sig bakom klubbens fjällpolicy och klubbens ändamål kan bli medlem i Svenska fjällklubben. Se våra stadgar för mer information.
 
För 2012 och tillsvidare gäller följande medlemsavgifter:

Helbetalande medlem:

290 kr / år

Helbetalande medlem bosatt utomlands:

360 kr / år

Ungdomsmedlem t.o.m. året du fyller 25 år:

130 kr / år

Familjemedlem:

(Familjemedlem får inte egna exemplar av Fjället och Till Fjälls)

80 kr / år

Barnmedlem (t.o.m. året du fyller 16)

(Barnmedlem får inte egna exemplar av Fjället och Till Fjälls)

0 kr / år

Svenska Fjällklubbens bankgiro:
898-3462
IBAN: SE11 9500 0099 6026 0002 2152
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS
Kontohavare: Svenska Fjällklubben
Organisationsnummer: 802000-8960
 
OBS. Det kan ta några veckor innan du får papper från oss. Vi försöker hantera detta så ofta som möjligt, men det sker på ideell basis
Om du anmäler dig under tiden 1/10-31/12 så bjuder vi på resten av året och avgiften avser kommande år.
Du betalar sen då du får pappren, det kommer med faktura med OCR-nummer och betalningsanvisningar.
 

 
 
*Måste fyllas i.
Förnamn *
Efternamn *
Gatuadress *
Postnummer *
Postort *
Land
Födelsedatum *
Yrke eller sysselsättning
Telefonnummer
Mobiltelefonnummer
E-postadess *
Typ av medlem
Om du angav familjemedlem, ange här huvudmedlems medlemsnummer
Speciella intressen (t.ex. flora, fauna, fjällområden, klättring)
Jag kan tänka mig arbeta aktivt inom klubben med
Hur kom du i kontakt med fjällklubben
Annan info som jag vill skicka med
Moderklubben
Jämtland
Sektion Syd
Stockholm