flag_en flag_de flag_fr sami.gif
Fjällklubben har ett antal sektioner. Inom dessa sker mycket verksamhet och både föredrag, bildvisningar och aktiviteter brukar anordnas.

Om du vill bli medlem i en sektion så finns information på dess sidor om hur du gör.
 
Bergslagssektionen
Fjälledarutbildning
Gävle-Dala
Göteborgssektionen
Jämtlandssektionen
Kirunasektionen
Skånesektionen
Stockholmssektionen
Östgötasektionen
Moderklubben
Jämtland
Sektion Syd
Stockholm